W zeszłym roku aż 16 proc. produktów rolno-spożywczych na poziomie detalicznym nie spełniało wymogów fizykochemicznych, a co czwarty produkt był źle oznakowany. Najwięcej zastrzeżeń dotyczyło oliwy i przetworów z grzybów.